ยดทานแบบจ ด อมเส pdf การเช

การเช อมเส ยดทานแบบจ ด pdf

. , .

. , .

การเช อมเส ยดทานแบบจ ด pdf

. , .

การเช อมเส ยดทานแบบจ ด pdf

. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99 .

การเช อมเส ยดทานแบบจ ด pdf


. , ).

. , ); , .

. , ).

. , ).

. , ).

. , ).